güzel anlamlı sözler 2021, en manalı güzel sözler 2021

Kütüphane ile ilgili Sözler

Kütüphane ile ilgili sözler

Kütüphane İle İlgili sözler sayfamızda, düşünürlerin Kütüphane ile ilgili sözlerini ve kitaplıklar hakkında güzel sözlerini yayınladık..Kütüphane ile ilgili Anlamlı sözler, kütüphane ile ilgili Özlü sözler okuyabilirsiniz
Kütüphaneler kültür evleridir.

Parayı kasa, bilgileri kütüphane saklar.

Her kütüphane bir cezaevi kapatır.

Kitaplar düşüncenin mezarlarıdır.. – Longfellow

Bir insanın değeri, kitaplarına eşittir.  – H.Spencer –

Bugünün gerçek üniversitesi bir kitaplıktır.. – Cariyle –

Bir kitaplık, bir cezaevi kapatır.Seneca

Kitaplar, aklın tedavi yerleridir.Didorus Siculus

Kitaplık kurmak, tapınak yapmak kadar kutsaldır.Victor Hugo

Kitaplığımı başkalarından aldığım kitaplarla kurdum.. – Anatole France

Kitaplar yaşadıkça “geçmiş” diye birşey olmayacaktır.- Bulver Lytton

Ödünç verilmiş kitaplar ya kaybolur ya da parçalanmış olarak geri döner.. ( İspanyol atasözü )

Günümüzün gerçek üniversiteleri, zengin kütüphanelerdir.

Gerçek bilgi kaynaklarımız kütüphanelerimizdir.

Bir okul için her şeyi yaptığınızı düşünebilirsiniz. Eğer okulunuzun bir kütüphanesi yoksa, hiçbir şey yapmış sayılmazsınız.

Kütüphaneler yapılmaz, onlar büyür.. Augustine Birell

En büyük üniversite, iyi kitaplardan oluşan bir koleksiyondur..(Charles Jones )

İyi kullanılan bir kitaplık, tüm dünyaya yol gösteren kişileri emriniz altında bulundurur.. ( John K. Bangs )

Hiçbir toplumda genel kütüphane kadar demokratik bir yer yoktur, oraya girmek için verilecek biricik ücret, ilgiden ibarettir.                    ( Lyndon B. Johnson )

Asrımızda iyi seçilmiş bir kitap koleksiyonu, hakiki bir üniversite değerindedir.. (Thomas Cariyle )

Kitapların en unutulmuşu, hemen her kütüphanede bulunanlardır..

( Sigismund von Radeckl )

Kitaplık kurmak, ibadethane yapmak kadar kutsaldır.. ( Victor Hugo )


İyi seçilmiş kitapları okumak, geçmiş yüzyılların seçkin zekalarıyla önceden düzenlenmiş bir konuşmaya katılmak gibidir. Descartes

Bir kütüphane karşısında insan kendini büyük bir sermayenin yanındaymış gibi hissediyor, sessiz sedasız hesapsız faiz getiren bir hazine..Wolfgang Van Goethe