güzel anlamlı sözler 2021, en manalı güzel sözler 2021

Aristotales Sözleri

Aristotales Sözleri sayfamızda ünlü filozof aristotalesin özlü sözleri bulunmaktadır. .Bu güzel felsefi sözleri sosyal medyada paylaşın

Eğitim görmüş aklın işareti, herhangi bir düşünceye onu kabul etmeden önce açık olmasıdır.

En büyük suçlar yokluktan değil çokluktan doğar. Kimse başını sokacak yer bulabilmek için zorba olmaz.

Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmak ile değil, akıl ve erdeme sahip olmak ile mümkündür.

Gerçek bir arkadaş, iki gövdede yaşayan bir ruhtur.

Her alanda konunun doğal yapısı izin verdiği ölçüde kesinlik aramak, eğitim görmüş kişinin özelliğidir.

Hayatı bir şölen sofrası gibi bırakmalı, ne susuz ne de sarhoş olarak.

İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme.

İradene hakim fakat vicdanına esir ol.

Her kişi öfkelenir, bu çok kolaydır; ancak tam istenilen kişiye, tam ölçüsünde, tam zamanında, tam yerinde, tam yöntemince öfkelenmek, ne herkesin yetkinliğindedir, ne de kolaydır.

İyi iki anlama gelir: Birisi mutlak iyidir. Diğeri ise birisi için iyi olandır.

İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir felsefe.

Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söyleyeceği her şeyi düşünerek söyler.

Umut, uyanık adamın rüyasıdır.

Utanç gençlerin süsü, yaşlıların yüz karasıdır.

Yalnız erdemi bilmek yetmez, ona sahip olmak, onu yapmak da gerekir.

Yanlış yoldan gitmenin birden çok yolu vardır. Ama doğruyu yapmanın tek bir yolu bulunur. Yanlış yapmak bu yüzden kolay, doğruyu bulmak ise bu yüzden zordur.

Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanın hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer.

Bilgi doğuştan akılda yoktur, ama akıl bilgiyi üretecek kapasitededir.

Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir.

Şiir, daha felsefidir ve ciddiye alınmayı tarihten daha çok hak eder.

Tek bir kırlangıç ile yaz gelmez, ne de bir tek güneşli günle; ne tek bir gün, ne de tek bir kısa an insanı mutlu ve kutlu yapmaz.

Tek istikrarlı devlet, tüm insanların yasa önünde eşit olduğu devlettir.

Yüce zihinli insan, insanların ne düşüneceğinden çok, gerçeğe aldırış etmeli.

Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir.

Bir şeyi yapma gücümüzde saklı olan, bir şeyi yapmama gücümüzde saklıdır.

Çok süslenenlere bakın; hepsi de gizlenmek istiyordur.

Demokratik devletin temeli özgürlüktür.

Mevkilerini para ile satan kimseler, masraflarını geri almak yoluna düşerler.
Ortak tehlikeler, birbirlerinin can düşmanı olanları bile birleştirir.

Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür.

Sabır acıdır, fakat meyvesi tatlıdır.

Sevmek acı çekmektir, sevmemek ölmek.Sevmek zevktir ama yalnız sevilmenin hiçbir zevki yoktur.

Demokrasi despotizmin en ileri şeklidir.

Dost; kişinin ikinci benliğidir.

Erdem ve kabiliyet yönünden üstün olan kimselerin arkasından gitmek ve onlara uymak doğrudur.

Kişiler başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.

Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir.

Boşuna kendinizi kandırmayın; sürekli yaptığınız şey neyse siz osunuz.

Yetinmesini bilenler mutludur.

Okuyup yazanla okumayıp yazmayan arasındaki ayrılık, ölülerle diriler arasındaki ayrılık kadardır.

Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür.

Çok süslenenlere bakın; hepside gizlenmek istiyordur.

İnsan düşünen bir hayvandır, insanları tanıdıkça hayvanlara saygı duyuyorum.

İradene hakim fakat vicdanına esir ol.
İsteklerini tutsak al, vicdanına tutsak ol.

Yalnız erdemi bilmek yetmez, ona sahip olmak, onu yapmak da gerekir.

Umut, uyanık adamın rüyasıdır.

Umut insanı uyandıran bir rüyadır.

Dünya bir hücredir yalnızlığa seni iten fakat seni düşündürüp olgunlaştıran ortamda olabilir.

Ortak tehlikeler, birbirlerinin can düşmanı olanları bile birleştirir.

Ruhun güzelliği bedenin güzelliği kadar çabuk görünmez.

Mevkilerini para ile satan kimseler, masraflarını geri almak yoluna düşerler.

Mutluluğun özü, bizdeki tam bilgi ve ruh doğruluğudur.

Felsefe kişilerin yaşamı merak etmesinden doğar. Yaşamı en çok merak eden çocuklardır.
İşler, iş olarak şerefli veya şerefsiz diye ayrılmazlar. Yapılışlarındaki maksada göre şerefli veya şerefsiz olurlar.
İnsan ve hayvan arasındaki tek fark düşünmektir düşünebilene.

Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir.

Kimilerinin gerçekten özgür olabilmesi için ötekilerin köle olması gerekir.

Sıradan insanlar gibi konuş, bilge adamlar gibi düşün; böylelikle herkes seni anlasın.

Hükümetlerin alınyazılarını belirleyenler, her zaman silah taşıyanlardır.

İnsanları iyi yapan yasalardır.

Erdem bilincine sahip olmak yeterli değildir. Erdeme erişmek için ya da iyi insan olmak için çaba göstermeliyiz.

Sürekli yaptığımız şey neyse, biz o’yuz. O halde, mükemmellik bir eylem değil, bir alışkanlıktır.

Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır.