Hadisli, Ayetli, Resimli Etkili İslami Dini Sözler

Kısa Dini Sözler, En Güzel İslami Sözler, Etkili Dini Sözler

Kısa Dini Sözler içeriğinde en yeni İslami sözleri bulabilir, sosyal medya hesaplarından resimli ve anlamlı, etkili dini sözleri paylaşabilirsiniz

Her hafta cuma günleri Cuma Mesajları sayfamızdan en güzel resimli cuma mesajlarını sosyal medyada paylaşabilirsiniz..


Kısa İslami Dini Sözler

“Güzel söz, yılanı ininden, kötü söz, insanı dininden çıkarır.” demiş atalarımız..Söz var insanı mahcup eder, Söz var insanı mahbub eder.

Söz var başı keser, söz var savaşı keser.
Söz var, insanı Hak’tan ve cennetten uzaklaştırır; söz var, insanı Hakk’a ve cennete kavuşturur.

Mal cimriIerde, siIah korkakIarda, karar da zayıfIarda oIursa işIer bozuIur. (Hz. Ebubekir (r.a))

Gecenin ne kadar uzun oIduğunu ancak hastaIar biIir. (Sadi) Kibir, beIe bağIanmış taş gibidir.

OnunIa ne yüzüIür ne de uçuIur. (Hacı Bayram-ı VeIi)

AmeIIer niyetIere göre değer kazanır.

BiImedikIerimi ayağımın aItına aIsaydım başım göğe ererdi.

Her nefis öIümü tadacaktır!

Sizi imtihan etmek için hayra ve kötüIüğe mübteIa kıIarız.

Hepiniz en sonunda bize döndürüIeceksiniz. İsIamiyet güneş gibidir üfIemekIe sönmez, gündüz gibidir göz yummakIa gece oImaz. Gözünü kapayan yaInız kendine gece yapar.

ALLAH iIe arasını düzeItenIerin, İnsanIar iIe arasını ALLAH düzeItir.

Dünyadaki en huzursuz insan, kaIbinde hased ve kin oIan insandir.

Gezdim yemeni sami ettim iIim taIep meğer iIim birşey değiImiş illa edep illa edep.

Cevahir var iken puI neye yarar, aczini biImeyn kuI neye yarar, herkes bir yoI tutturmus gidiyor MevIaya varmayan yoI neye yarar.

Insan dini kadar insandir, dünya yaIandir, önemIi oIan tek gercek sey imandir, ona sigindiginda ruhunu huzur kapIar ve benIigin daima mutIu kaIir

GeceIeyin secde ederek ve ayakta durarak boyun büken, ahiretten çekinen ve rabbinin rahmetinden diIeyen kimse inkar eden kimse gibi oIurmu?

Kainatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır. İnsanın sözü hikmet, bakışı ibret ve susması ders oImaIıdır.

KuIa beIa geImez. Hak yazmadıkça, Hak beIa yazmaz. KuI azmadıkça…

İslami Dinî Sözler Resimli
İslami Dinî Sözler Resimli

GeceIer uzundur. Onu uyuyarak kısaItma. GündüzIer aydınIıktır, onu günahIarınIa karartma.

Kabir, ahiret konakIarının birincisidir. Ondan kurtuIana sonraki konakIardan geçmek koIay oIur.

ZaIimIer için yaşasın cehennem. (Bediüzzaman Said Nursi) Zaman akıp giden nehirdir. Sonu uçsuz bucaksız denizdir. Eğer bu nehre kapıIırsan gideceğin yer Cehennemdir..

cimrilerde, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa işler bozulur. (Hz. Ebubekir (r.a))

Gecenin ne kadar uzun olduğunu ancak hastalar bilir. (Sadi)

Kibir, bele bağlanmış taş gibidir. Onunla ne yüzülür ne de uçulur. (Hacı Bayram-ı Veli)

hadis-i şerif;  İnsanIarın en âcizi dua etmeyen, en cimrisi de seIam vermeyendir..!

(Hz. Muhammed s.a.v.) AIIah’ı yoksayıp reddeden kişiIer, asIında bir yandan da AIIah’ın varIığını ispatIıyorIar. “Çünkü oImayan birşey reddediIemez…’

Bir kimseyi inada kapıImış çekişmeci ve kendi görüşünü beğenmiş görürsen biI ki, onun ziyanı tamamdır.

Hz. Muhammed Ümmetimin bana en yakın oIanIarı, bana en çok saIavat getirenIeridir. Hadis Biz ayakIarı şişene kadar namaz kıIan peygamberin gözIeri şişene kadar uyuyan ümmetiyiz. Necip FazıI Kısakürek AIIah’tan utanmayan insanIardan da utanmaz…

Daha nice anlamlı sözler bulabileceğiniz Güzel Sözler sayfamıza ulaşabilirsiniz !!!

Etkili Kısa Dini Sözler

Bu bölümde anlamlı ve etkili Kısa dini sözler hazırladık

İsyan üzere dostluk kuranlar ahirette birbirinin azılı düşmanı kesilecek, ancak Allah için kurulan dostluklar fayda verecektir. (İmam Süyûtî)

Etkili Dini Sözler
Etkili Dini Sözler

Nefsim için en güvendiğim amelim, Peygamber Efendimiz’in sallallahü aleyhi ve sellem ashabına sevgi ve hürmetimdir. (Bişr-i Hafî)

Fütüvvet, herkese insaflı davranman fakat kimseden insaf beklememendir. (Hâris el-Muhâsibî)

Yüksek sesle feryat etme, çünkü o dost senin yakınındadır. Böyle nâra atanın bu yakınlıktan şüphesi var demektir. (Mevlana Celaleddin-i Rûmî)

Kendini öfke ve hırstan koruyan kurtulmuşlardan olur. (Ömer bin Abdülaziz)

Yoksullara hizmet eden şu üç şeyle mükafatlandırılır: tevazu, edep güzelliği, cömertlik. (Ahmed bin Hadraveyh)

Susmak sabırdandır. Konuşan susandan daha fazla vera sahibi olmaz.Şu var ki âlim kişi bazı yerde konuşur, bazı yerde susar. (Bişr-i Hafî)

Dünyada huzursuz kimseler, kalbinde haset ve kin taşıyanlardır. (İmam Şâfiî)

İnsanın izzeti, iman ve marifet iledir. Mal ve mevki ile değildir. (Muhammed Masum Fârukî)

Bir kimse Allah-ü Teâlâ’yı bütün yaratılmışlara tercih etmezse onun kalbinde hiçbir zaman marifet nuru parlamaz. (Ebû Bekir el-Ferrâ)

Helalinden kazanıp ondan fakirlere cömertçe veriniz. (Hacı Bayram-ı Velî)

Ahmaklar ilimden bir şey bilmezler, aynı zamanda kendilerinin bilmediği meseleleri büyük alimlerin de bilmediğini zannederler. (İmam-ı Gazâlî)

Haramlardan sakınan bir kalpten dünya sevgisi ve arzularına düşkünlük çıkıp gider. (Ebû Muhammed er-Râsibî)

Nefsinden razı olmayan bir cahille arkadaşlık etmen, nefsini beğenen bir alimle arkadaşlık etmenden hayırlıdır. (İbn Atâullah el-İskenderî)

Dün öldü, bugün can çekişiyor, yarın doğmadı. Öyle ise şu anı değerlendirmek için amele sarıl. (Bişr-i Hafî)

Kim âzalarının kötü işlere bulaşmasına razı olursa kalbine pişmanlık ağacını ekmiş olur. (Ebû Bekir el-Verrâk)

İnsan ayağını bastığı yerden çok diline dikkat etmelidir. (Ebû Hâzim Mekkî)

Bir kimse her işinde iyi davransa fakat kümesindeki bir tavuğa kötü davransa o kimse iyilerden değildir. (Fudayl bin İyâz)

Kim cennetliklerden olmayı isterse, salih kimselerle beraber olsun. (Hâris el-Muhâsibî)

Allâh-ü Teâlâ’nın kuluna yardımı onun niyeti ölçüsündedir. Kimin niyeti sağlam olursa, Allah’ın ona yardımı da tam olur. (Salim bin Abdullah)

Yaptığınız gıybetin kefâreti olarak gıybetini ettiğiniz zata istiğfarda bulununuz. (Abdurrahman-ı Tâhî)

Dua eden, daima Allah’a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. (İmam-ı Gazâlî)

Ey insanlar şüphe yok ki, Allah’ın vaadi haktır.

Tek kurtuluşumuzun Duam. Seni yüreğimden dilime düşürene hamd olsun

Belki de ezan dünyayı Ez Rabbini an demekti.

Şans yoktur! Allah neyi nasip ederse o vardır.

Allah’ım gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle hakkımda hayırlı olanları da gönlüme razı eyle.

Allah bir kulu severse yalvarmasını dinlemek için onu sıkıntı verir.

Her insanın kıymeti ahlakının güzelliği kadardır.

Sizin davranışlarınıza bakıp da müslümanlığa özenen kimseler yoksa imanınızı gözden geçirin.

Ey toprak Rabbim benden razı olana dek bana sarılma.

Allah bir kapıyı kaparsa emin olun ki bin kapıyı açar.

Kafire karşı Elif gibi dimdik Allah’a karşı Vav gibi eğilirim.

En nazik meselem sen ol Allah’ım. Sadece seni sevmenin derdiyle doldur beni…

Allah’ı bulan neyi kaybeder, O’nu bulmayan neyi kazanır. Allah’ı bulan her şeyi bulur, O’nu bulmayan hiçbir şey bulamaz. Bulsa da başına bela bulur.

Ya rab, bu uğursuz gecenin yok mu sabahı, mahşerde mi biçarelerin, yoksa felahı. Mehmet Akif Ersoy

Biz yılbaşında hediye getiren Noel Baba’nın değil Miraç’tan ‘namazı’ getiren Hz. Muhammed (s.a.v)’in ümmetiyiz…

Bazen bir çıkış yolu bulamaz dolanır durursun, sen Allah’a yönel yol seni bulsun.

Geçmişim için estağfurullah, bugünüm için elhamdülillah, yarınım için inşallah.

Gönül ve kalp mideni Allah zikriyle doyur melekler derki sana haydi cennete buyur.

Bu din Allah’ındır, yürüyecek, Mahmud ölse de o devam edecek, bütün dinlere galip gelecek. Mahmut Ustaosmanoğlu

Gerçek zengin, bilgisi çok olan insandır. Hz. Ali

Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol. Mevlana

Cevizi kırıp özüne inemeyen, hepsini kabuk zanneder. İmam Gazali

Hayat, iman ve cihaddır. Hz. Hüseyin

Haksızlığa baş kaldırmayanlar, onlardan gelecek her kötülüğe katlanmalıdırlar. Hz. Ali

Hayatında ekmeği yenmeyen kimsenin adı, ölümünden sonra anılmaz. Şeyh Sadi

Hiç kimse, diğer bir kimsenin kulu değildir. Hz. Ali

Ağlayacaksan ümmeti Muhammed (SAV)’e kurban olacaksan Hz. Allah (CC)’ye Allah’ım bunu paylaşan tüm Müslüman kardeşlerimizin günahlarını affeyle ya rabbim amin amin amin…

Anlamlı Kısa Dini Sözler

İnsan dini kadar insandır, dünya yalandır, önemli olan tek gerçek şey imandır, ona sığındığında ruhunu huzur kaplar ve benliğin daima mutlu kalır.

Ay vurmuyorsa yüzüne, güneş vurmuyorsa pencerene kabahati ne Ay’da ne Güneş’te ara. Gözlerindeki perdeyi arala. Mevlana

Cevahir var iken pul neye yarar, aczini bilmeyen kul neye yarar, herkes bir yol tutturmuş gidiyor Mevla’ya varmayan yol neye yarar.

Emeksiz zengin olanın, kitapsız bilgin olanın, sermayesi din olanın, rehberi şeytan olmuştur. Yunus Emre

Geceleyin secde ederek ve ayakta durarak boyun büken, ahretten çekinen ve rabbinin rahmetinden dileyen kimse inkar eden kimse gibi olur mu?

Hak kuldan intikamı kul ile alır, dini irfan bilmeyen bunu kul etti sanır!

Bela imtihanı sabırla, nimet imtihanı şükürle kazanılır.

Ham düşünceleri, ancak akıl pişirir. Firdevsi

Fırsatlar da bulutlar gibi çabucak geçer gider. Hz. Ebubekir

Hasedciye rahat, kötü huyluyu da şeref yoktur. Ahnef bin Kays

Çocuklarınızı kuzu gibi büyütmeyiniz ki, ileride kuzu gibi güdülmesinler. Şeyh Sadi Sirazi

Hükümetlerin en kötüsü, suçsuzu korkutandır. Beydeba

Hükümdar köylünün yumurtasını alırsa, adamları bütün tavukları alır. Sadi

Bin zulme uğrasan da, bir zulüm yapma. Hz. Ali

Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. Mevlana

Nefis üç köşeli dikendir, ne türlü koysan batar. Mevlana

Geçmişler geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer. İbni Haldun

İnce sözler keskin kılıca benzer, kalkanın yoksa geri dur. Mevlana

Kainatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır.

Tatlı suyun başı, kalabalık olur. Mevlana

Kurdun elinden çobanlık gelmez. Sadi

Eğri ok, doğru yol almaz. Hz. Ali

Hiçbir acı, cehaletten daha fazla zahmet verici değildir. Hz. Ali

İnsanı maskara eden, dilidir. Sadi

evmek bu kadar güzelse kim bilir sevmeyi yaratan ne kadar güzeldir.

Bütün insanlar günah işler fakat günah işleyenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir.

Benim ümmetimin dilleri sussa dahi halleri İslâm’ı konuşur. Hz. Muhammed (SAV)

Bana yakın olanlar soyumdan gelenler değil, yolumdan gelenlerdir. Hz. Muhammet (SAV)

Aklın abdesti ilim ile gönlün abdesti aşk ile alınır. Hz. Ali

Allahtan gelene razı olursak Allah da bizden razı olur. Mevlana

Kısa dini sözler sayfamızdaki linkten cuma günleri cuma mesajları da bulabilirsiniz